Infolinia 89 506 55 01 Darmowa wysyłka* 2 lata gwarancji* 30 dni na zwrot*

Wszystkie zamówienia o wartości powyżej 200 pln, z dostawą na terytorium Polski, wysyłane są bezpłatnie. Dla zamówień o wartości poniżej 200 pln, koszt dostawy przedstawiony jest w tabeli. Koszt wysyłki towaru poza granice Polski, reguluje cennik dostaw

 

Sklep rozpocznie proces realizacji zamówienia w czasie nieprzekraczającym 24 godzin. Należy przez to rozumieć przyjęcie zamówienia oraz jego kompletowanie – niektóre produkty mogą bowiem znajdować się w różnych magazynach. Dostawa następuje w terminie od 1 do 4 dni roboczych, po złożeniu zamówienia, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, abyś otrzymał przesyłkę w jak najkrótszym terminie. Firmy kurierskie nie dostarczają przesyłek w dni wolne od pracy, w tym soboty i niedziele.

1. Reklamację z tytułu wady zakupionego produktu (jeżeli dokonałeś zakupu produktu od dnia 25.12.2014 r.) lub z tytułu niezgodności towaru z umową (jeżeli dokonałeś zakupu produktu przed dniem 25.12.2014 r.) możesz złożyć:
• bezpośrednio w sklepie stacjonarnym (lista sklepów dostępna tutaj) - w tym celu weź ze sobą reklamowany produkt, dowód zakupu (np. paragon, fakturę VAT) i na miejscu dopełnimy wszelkich formalności. 
• drogą wysyłkową na adres:
SZOPEX- Dutkiewicz sp. z o. o. sp. k.
Dział Reklamacji
ul. Likusy 13, 11-041 Olsztyn 
z dopiskiem "Reklamacja Sklep Biegacza"
- Pamiętaj, że nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
2. W celu zgłoszenia reklamacji drogą wysyłkową możesz skorzystać z przykładowego formularza reklamacyjnego.
3. W każdym wypadku reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia - o rozpatrzeniu poinformujemy zaś w wybrany przez Ciebie sposób.

Masz prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym otrzymałeś rzecz lub w którym otrzymała rzecz osoba trzecia przez Ciebie wskazana (inna niż przewoźnik).

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Nasze dane znajdziesz na dowodzie zakupu lub w regulaminie.

Zachęcamy do skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz do nas informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed jego upływem. 

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy Ci wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Ciebie. 

Zwrotu płatności dokonujemy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od umowy. Możemy się jednak wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposób płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie. Jeżeli w pierwotnej transakcji wybrano sposób płatności "gotówka przy odbiorze", zwrotu płatności dokonamy na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego. W każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. 

Prosimy odesłać nam zwracany produkt wraz z wypełnionym formularzem zwrotu i fakturą na poniższy adres:

 

MAGAZYN ZWROTÓW
SZOPEX-DUTKIEWICZ 
sp. z o.o. sp. k. 
ul. Hozjusza 1z
11-041 Olsztyn

Produkt proszę odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz nam rzecz przed jego upływem.

Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Pamiętaj, że dokonując zwrotu rzeczy odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

informacje

REGULAMIN WYDARZENIA „WE FLY. WAW”

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki na jakich odbywa się wydarzenie pod nazwą „WE FLY. WAW” (dalej: „Wydarzenie”), a także prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora.

 

2.     Organizatorem Wydarzenia (dalej: „Organizator”) jest SZOPEX-DUTKIEWICZ sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Olsztynie (11-041) przy ul. Kotańskiego 6 (KRS 0000724788), właściciel sieci sklepów stacjonarnych i internetowych działających pod marką „sklepbiegacza.pl”. 

 

3.     Uczestnikiem Wydarzenia (dalej: „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

II ZASADY UDZIAŁU W WYDARZENIU

1.     Wydarzenie odbędzie się w dniu 21.06.2018 r. w Sklepie Biegacza przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 45  w Warszawie w godzinach od 17:30 do 21:00. Uczestnicy Wydarzenia biorą udział w grze miejskiej w ramach pięcioosobowych zespołów, zgodnie z ramowym programem Wydarzenia:

            17.30-18.30 - Potwierdzenie udziału zespołów i odbiór koszulek, testowanie obuwia Nike                           Air Zoom Pegasus 35,

            18.30-19.00 - Odprawa zespołów i przygotowanie do gry,

            19.00-20.30 - Część biegowa imprezy,

            20.30-21.00 - Rozgrywka finałowa i uroczyste zakończenie imprezy WE FLY. WAW 

 

2.     W celu zgłoszenia udziału w Wydarzeniu Uczestnik obowiązany jest: dokonać zapisu poprzez formularz internetowy dostępny pod adresem: http://z.sportowysklep.pl/we-fly-waw (dalej: „Formularz Rejestracyjny”), podać dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe (imię i nazwisko oraz adres e-mail), wskazać preferowany rozmiar koszulki oraz zaakceptować  Regulamin.

 

3.     Limit Uczestników Wydarzenia wynosi 150 osób. Zapisy prowadzone są w dniach od 15.06.2018 r. do 20.06.2018 r., chyba że limit Uczestników zostanie osiągnięty wcześniej.

 

4.     Wyrażenie zgody na rozpowszechnienie wizerunku odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego chechboxa.

 

5.     Każdy Uczestnik otrzymuje koszulkę sportową marki NIKE. Podczas zapisu Uczestnik podaje preferowany rozmiar koszulki. Organizator nie gwarantuje dostępności wskazanego przez Uczestnika rozmiaru (decyduje kolejność zgłoszeń do udziału w Wydarzeniu). W przypadku braku preferowanego rozmiaru koszulki, Uczestnik ma prawo wyboru innego rozmiaru, spośród rozmiarów wskazanych przez Organizatora.

 

6.     W ramach udziału w Wydarzeniu Uczestnik jest uprawniony do nieodpłatnego testowania obuwia marki Nike Air Zoom Pegasus 35. Ilość obuwia przeznaczonego do testów jest ograniczona. Organizator nie gwarantuje dostępności obuwia dla wszystkich Uczestników Wydarzenia oraz nie gwarantuje dostępności określonego rozmiaru obuwia.

 

7.     Użyczenie obuwia odbywa się wyłącznie na czas Wydarzenia, na podstawie odrębnego zgłoszenia Uczestnika podczas Wydarzenia. Zwrot obuwia przez Uczestnika powinien nastąpić do godz. 20:30 w dniu 21.06.2018 r., w miejscu jego odbioru.

 

III ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA

1.     Administratorem danych osobowych Uczestnika jest SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Marka Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn (dalej także: „Administrator”).

Tel. 504 075 034, Adres poczty elektronicznej: kontakt@sklepbiegacza.pl.

 

2.     Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”.

 

3.     Organizator wskazuje następujące cele przetwarzania danych osobowych Uczestnika:

1)     Imię i nazwisko, adres e-mail - w celu wykonania umowy polegającej na  prowadzeniu i realizacji Wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

2)     Imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer PESEL - w celu wykonania umowy polegającej na użyczeniu obuwia Nike Air Zoom Pegasus 35, w przypadku zgłoszenia przez Uczestnika chęci testowania obuwia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

4.     Dane osobowe Uczestnika będą przekazywane następującym odbiorcom danych: dostawcom rozwiązań technologicznych oraz IT, pracownikom/współpracownikom Administratora mogącym przetwarzać dane osobowe z upoważnienia Administratora. Ewentualnie, w razie powstania jakichkolwiek roszczeń wobec Uczestnika w związku z wykonaniem niniejszej umowy dane osobowe Uczestnika mogą zostać przekazane osobom świadczącym pomoc prawną dla Administratora.

 

5.     Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń obu Stron wynikłych z łączącej je umowy (lub umów), a w przypadku sporu prawnego nie dłużej niż 3 lata od jego prawomocnego zakończenia lub do czasu wyegzekwowania roszczenia zasądzonego lub ugodzonego w takim sporze. Administrator informuje, że takie same okresy przechowywania dotyczą wszystkich kategorii danych osobowych Uczestnika.

 

6.     Administrator informuje, że Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, prawo usunięcia danych osobowych, prawo sprostowania danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu.

 

7.     Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Uczestnika narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy RODO.

 

8.     Administrator informuje, że podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, niemniej stanowi niezbędny warunek zawarcia umowy z Administratorem.

 

9.     Administrator informuje, że dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

IV REKLAMACJE

1.     Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w przypadku niezgodności przeprowadzenia Wydarzenia z Regulaminem oraz z tytułu świadczenia usługi Formularz Rejestracyjny. Reklamacje należy przesyłać:

1)     w formie pisemnej na adres: 
SZOPEX-DUTKIEWICZ sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Olsztynie
ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn

2)     w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@sklepbiegacza.pl.

 

2.     Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.

 

3.     Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w Okresie Wydarzenia oraz w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jego zakończenia. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.

 

4.     Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie pisemnej lub wiadomości e-mail (zależnie od sposobu wybranego przez Uczestnika).

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Formularz Rejestracyjny stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną o charakterze nieodpłatnym i jednorazowym. Korzystanie z usługi rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Rejestracyjnego przez Uczestnika. Zakończenie korzystania z Usługi następuje po zgłoszeniu Uczestnika do Wydarzenia albo wskutek wcześniejszego zaprzestania wypełniania Formularza Rejestracyjnego przez Uczestnika.

 

2.     Korzystanie z Formularza Rejestracyjnego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Uczestnik, następujących minimalnych wymagań technicznych zapewniających współpracę z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta Organizator:

 

1)     komputer (lub inne urządzenie podobne) z dostępem do sieci Internet, wyposażony w przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer w wersji 11 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 20 i wyższej, Chrome w wersji 40 i wyższej, Safari w wersji 8 i wyższej);

2)     włączoną w przeglądarce internetowej obsługę JavaScript oraz zapis plików Cookies;

3)     aktywny adres e-mail.

 

3.     Uczestnik powinien wypełnić Formularz Rejestracyjny podając prawdziwe dane. Zakazane jest dostarczenie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym np. naruszających dobra osobiste lub prawa osób trzecich.

 

4.     Regulamin Wydarzenia będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora https://sklepbiegacza.pl/content/regulamin-we-fly-waw,1661.html#nl w Okresie Wydarzenia oraz w siedzibie Organizatora w Okresie Wydarzenia i przez 14 dni od dnia jej zakończenia. Organizator umożliwia nieodpłatne pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik.

 

5.     W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

Ocena: 0