Infolinia 89 506 55 01 Darmowa wysyłka* 2 lata gwarancji* 30 dni na zwrot*

Wszystkie zamówienia o wartości powyżej 200 pln, z dostawą na terytorium Polski, wysyłane są bezpłatnie. Dla zamówień o wartości poniżej 200 pln, koszt dostawy przedstawiony jest w tabeli. Koszt wysyłki towaru poza granice Polski, reguluje cennik dostaw


Sklep rozpocznie proces realizacji zamówienia w czasie nieprzekraczającym 24 godzin. Należy przez to rozumieć przyjęcie zamówienia oraz jego kompletowanie – niektóre produkty mogą bowiem znajdować się w różnych magazynach. Dostawa następuje w terminie od 1 do 4 dni roboczych, po złożeniu zamówienia, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, abyś otrzymał przesyłkę w jak najkrótszym terminie. Firmy kurierskie nie dostarczają przesyłek w dni wolne od pracy, w tym soboty i niedziele.

1. Reklamację z tytułu wady zakupionego produktu (jeżeli dokonałeś zakupu produktu od dnia 25.12.2014 r.) lub z tytułu niezgodności towaru z umową (jeżeli dokonałeś zakupu produktu przed dniem 25.12.2014 r.) możesz złożyć:
• bezpośrednio w sklepie stacjonarnym (lista sklepów dostępna tutaj) - w tym celu weź ze sobą reklamowany produkt, dowód zakupu (np. paragon, fakturę VAT) i na miejscu dopełnimy wszelkich formalności. 
• drogą wysyłkową na adres:
SZOPEX- Dutkiewicz sp. z o. o. sp. k.
Dział Reklamacji
ul. Likusy 13, 11-041 Olsztyn 
z dopiskiem "Reklamacja Sklep Biegacza"
- Pamiętaj, że nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
2. W celu zgłoszenia reklamacji drogą wysyłkową możesz skorzystać z przykładowego formularza reklamacyjnego.
3. W każdym wypadku reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia - o rozpatrzeniu poinformujemy zaś w wybrany przez Ciebie sposób.

Masz prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym otrzymałeś rzecz lub w którym otrzymała rzecz osoba trzecia przez Ciebie wskazana (inna niż przewoźnik).

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Nasze dane znajdziesz na dowodzie zakupu lub w regulaminie.

Zachęcamy do skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz do nas informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed jego upływem. 

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy Ci wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Ciebie. 

Zwrotu płatności dokonujemy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od umowy. Możemy się jednak wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposób płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie. Jeżeli w pierwotnej transakcji wybrano sposób płatności "gotówka przy odbiorze", zwrotu płatności dokonamy na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego. W każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. 

Prosimy odesłać nam zwracany produkt wraz z wypełnionym formularzem zwrotu i fakturą na poniższy adres:

 

MAGAZYN ZWROTÓW
SZOPEX-DUTKIEWICZ 
sp. z o.o. sp. k. 
ul. Hozjusza 1z
11-041 Olsztyn

Produkt proszę odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz nam rzecz przed jego upływem.

Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Pamiętaj, że dokonując zwrotu rzeczy odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

informacje

REGULAMIN PROMOCJI „SALOMON Speedcross 5 – Zacznij Biegać w terenie vol.2

 


§ 1 Postanowienia ogólne


1.       Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „SALOMON Speedcross 5 – Zacznij biegać w terenie” (dalej „Promocja”). 

2.       Organizatorem Promocji jest SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000724788, NIP 7390202240, REGON 510525357 (dalej: „Organizator).  

3.       Promocja odbywa się w sklepie internetowym „SklepBiegacza.pl” działającym pod adresem  internetowym https://sklepbiegacza.pl/ (dalej: „Sklep Internetowy”) oraz w następujących sklepach stacjonarnych należących do Organizatora („Sklep Stacjonarny”): 


1)      Sklep Biegacza Bydgoszcz (ul. Gdańska 140, 85-021 Bydgoszcz), 


2)      Sklep Biegacza Gdańsk (ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk), 


3)      Sklep Biegacza Katowice (ul. Kościuszki 62, 40-047 Katowice), 


4)      Sklep Biegacza Kraków (Ul. Józefa Kałuży 1, 30-111 Kraków), 


5)      Sklep Biegacza Łódź (ul. Stefana Żeromskiego 74, 90-502 Łódź), 


6)      Sklep Biegacza Poznań (al. Niepodległości 36, 61-714 Poznań), 


7)      Sklep Biegacza Warszawa-Powiśle (ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 45A, 00-339 Warszawa), 


8)      Sklep Biegacza Warszawa-Żoliborz (ul. Hanki Czaki 4, 01-588 Warszawa), 


9)      Sklep Biegacza Warszawa-Ursynów (al. Komisji Edukacji Narodowej 24a, 02-797 Warszawa), 


10)  Sklep Biegacza Wrocław (ul. Legnicka 55B, 54-203 Wrocław),

 

11)  Sklep Biegacza Bielsko Biała (ul. Warszawska 180 lok. 27, 43-300 Bielsko-Biała), 


12)  Sklep Biegacza Lublin (ul. Północna 6, 20-064 Lublin)


4.       Promocja obowiązuje od dnia 17.05.2019 r. do dnia 29.06.2019 r. lub do wyczerpania zapasów (dalej „Okres Promocji”). 

5.       Uczestnikiem Promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne dokonujące zakupów w celu niezwiązanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej: „Uczestnik”). 

 

§ 2 Warunki Promocji 

1.       Każdy Uczestnik jest uprawniony do zakupu w Okresie Promocji dedykowanego zestawu produktów do biegania w terenie składającego się z obuwia SALOMON Speedcross 5 (kod produktu: L40684000, L40684800, L40685100, L40684200, L40684300) oraz plecaka SALOMON TRAILBLAZER 20 (kod produktu: LC1048400-PROMO) za łączną cenę 550,99 zł (w tym cena obuwia 549,99 zł, a cena plecaka 1 zł).   

2.  Aby skorzystać z kodu rabatowego w sklepie internetowym należy w okresie trwania promocji w sklepie internetowym wybrać wskazany w promocji model obuwia Salomon Speedcross 5 (kod produktów: L40684000, L40684800, L40685100, L40684200, L40684300) . Dodać do koszyka plecak Salomon Trailblazer 20 (kod produktu: LC1048400-PROMO), następnie w pole oznaczone jako kod rabatowy wpisać hasło: 739801 i aktywować kod.

3.      W wypadku dokonania przez Uczestnika odstąpienia od umowy obejmującej produkty, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu (zwrotu), możliwy jest wyłącznie zwrot pełnego zestawu (tzn. łącznie obuwia i plecaka). Szczegółowe zasady zwrotu produktów w Sklepie Internetowym opisane są na stronie internetowej https://sklepbiegacza.pl/content/zwroty-i-reklamacje,1003.html oraz w Regulaminie Sklepu https://sklepbiegacza.pl/content/regulamin,1004.html. Zasady zwrotu produktów w Sklepach Stacjonarnych opisane są w Polityce Zwrotów dostępnej u obsługi każdego ze Sklepów Stacjonarnych.  

4.       Postanowienia Regulaminu nie modyfikują ani nie ograniczają w jakikolwiek sposób uprawnień Konsumentów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności uprawnień dot. rękojmi za wady towaru lub uprawień wynikających z ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta [Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.]).  

5.       Promocja nie łączy się i nie sumuje z żadnymi innymi promocjami lub rabatami obowiązującymi u Organizatora w Okresie Promocji. 

 

§ 3 Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji


1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w wypadku niezgodności przeprowadzenia Promocji z Regulaminem. Reklamacje można złożyć bezpośrednio w każdym ze Sklepów lub przesłać: 1) na adres Organizatora: 

 SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k.ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn  z dopiskiem „Reklamacja:

Zacznij biegać w terenie” 2) na adres e-mail: info@sklepbiegacza.pl


1.       Odpowiedź Organizatora na reklamacje zostanie udzielona w tej samej formie, w jakiej dokonano zgłoszenia (chyba, że strony uzgodnią inną formę odpowiedzi na reklamacje). 

2.       Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało co najmniej: opis powodu złożenia reklamacji oraz dane kontaktowe umożliwiające udzielenie odpowiedzi. 

3.       Administratorem danych osobowych przekazanych w reklamacji jest Organizator, z którym można skontaktować się m.in. listownie (na adres wskazany w ust. 1), poprzez adres e-mail: info@sklepbiegacza.pl oraz telefonicznie pod numerem: 504 075 034. 

4.       Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych („IOD”), którym jest Tomasz Trzciałkowski. Z IOD można skontaktować się poprzez adres e-mail: dane@sklepbiegacza.pl lub telefonicznie pod numerem +48 511 793 443. 

5.       Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją tj. w wykonaniu obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO. 

6.       Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do czasu rozpatrzenia reklamacji, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy nakładają na Organizatora obowiązek dłuższego przechowywania danych osobowych.

7.       Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do rozpatrzenia reklamacji.

8.       Uczestnik ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma także prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9.       Podane dane osobowe będą udostępniane dostawcom rozwiązań technicznych oraz IT, a także dostawcom usług pocztowych (w przypadku wybrania formy listownej).  

 

§ 4 Postanowienia końcowe

1.       W wypadku wyczerpania zapasów, Organizator jest uprawniony do wcześniejszego zakończenia Promocji lub do jej ograniczenia do niektórych ze Sklepów Stacjonarnych. 

2.       Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny.

3.       W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

4.       Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5.       Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku o których mowa w Ustawie z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

6.       Regulamin Promocji jest dostępy pod adresem https://sklepbiegacza.pl/content/news oraz w Sklepach Stacjonarnych (w Okresie Promocji oraz przez 14 dni od jej zakończenia).

 

 

Olsztyn, dnia 16.05.2019 r. 

Ocena: 0