Infolinia 89 506 55 01 Darmowa wysyłka* 2 lata gwarancji* 30 dni na zwrot*

Wszystkie zamówienia o wartości powyżej 200 pln, z dostawą na terytorium Polski, wysyłane są bezpłatnie. Dla zamówień o wartości poniżej 200 pln, koszt dostawy przedstawiony jest w tabeli. Koszt wysyłki towaru poza granice Polski, reguluje cennik dostaw


Sklep rozpocznie proces realizacji zamówienia w czasie nieprzekraczającym 24 godzin. Należy przez to rozumieć przyjęcie zamówienia oraz jego kompletowanie – niektóre produkty mogą bowiem znajdować się w różnych magazynach. Dostawa następuje w terminie od 1 do 4 dni roboczych, po złożeniu zamówienia, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, abyś otrzymał przesyłkę w jak najkrótszym terminie. Firmy kurierskie nie dostarczają przesyłek w dni wolne od pracy, w tym soboty i niedziele.

1. Reklamację z tytułu wady zakupionego produktu (jeżeli dokonałeś zakupu produktu od dnia 25.12.2014 r.) lub z tytułu niezgodności towaru z umową (jeżeli dokonałeś zakupu produktu przed dniem 25.12.2014 r.) możesz złożyć:
• bezpośrednio w sklepie stacjonarnym (lista sklepów dostępna tutaj) - w tym celu weź ze sobą reklamowany produkt, dowód zakupu (np. paragon, fakturę VAT) i na miejscu dopełnimy wszelkich formalności. 
• drogą wysyłkową na adres:
SZOPEX- Dutkiewicz sp. z o. o. sp. k.
Dział Reklamacji
ul. Likusy 13, 11-041 Olsztyn 
z dopiskiem "Reklamacja Sklep Biegacza"
- Pamiętaj, że nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
2. W celu zgłoszenia reklamacji drogą wysyłkową możesz skorzystać z przykładowego formularza reklamacyjnego.
3. W każdym wypadku reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia - o rozpatrzeniu poinformujemy zaś w wybrany przez Ciebie sposób.

Masz prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym otrzymałeś rzecz lub w którym otrzymała rzecz osoba trzecia przez Ciebie wskazana (inna niż przewoźnik).

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Nasze dane znajdziesz na dowodzie zakupu lub w regulaminie.

Zachęcamy do skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz do nas informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed jego upływem. 

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy Ci wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Ciebie. 

Zwrotu płatności dokonujemy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od umowy. Możemy się jednak wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposób płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie. Jeżeli w pierwotnej transakcji wybrano sposób płatności "gotówka przy odbiorze", zwrotu płatności dokonamy na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego. W każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. 

Prosimy odesłać nam zwracany produkt wraz z wypełnionym formularzem zwrotu i fakturą na poniższy adres:

MAGAZYN ZWROTÓW
SZOPEX-DUTKIEWICZ 
sp. z o.o. sp. k. 
ul. Świętego Arnolda 5 Z
11-041 Olsztyn

Produkt proszę odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz nam rzecz przed jego upływem.

Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Pamiętaj, że dokonując zwrotu rzeczy odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


informacje

REGULAMIN PROMOCJI „NOCNE ŁOWY”

 

§ 1 Zasady Promocji

1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa sie promocja pod nazwą „Nocne Łowy” (dalej „Promocja”).

2. Organizatorem Promocji (dalej: „Organizator”) jest SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Olsztynie (10-166) przy ul. Kotanskiego 6, wpisana do rejestru przedsiebiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000724788, NIP 7390202240, REGON 510525357.

3. Promocja obywa sie w sklepie internetowym „Sklep Biegacza” działającym pod adresem internetowym https://sklepbiegacza.pl/ oraz w wybranych sklepach stacjonarnych (dalej: „Sklepy”), zgodnie z poniższym zestawieniem:

 1. Sklep Biegacza Bydgoszcz (ul. Gdańska 140, 85-021 Bydgoszcz),
 2. Sklep Biegacza Łódz (ul. Stefana Żeromskiego 74, 90-502 Łódz),
 3. Sklep Biegacza Warszawa Powiśle (ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 45A, 00-339 Warszawa Powiśle),
 4. Sklep Biegacza Warszawa Ursynów (al. Komisji Edukacji Narodowej 24a, 02-797 Warszawa Ursynów),
 5. Sklep Biegacza Warszawa Żoliborz ( ul. Hanki Czaki 4, 01-588 Warszawa Żoliborz),
 6. Sklep Biegacza Katowice (ul. Kościuszki 62, 40-047 Katowice),
 7. Sklep Biegacza Kraków Cracovia (ul. Józefa Kałuży 1, 30-111 Kraków),
 8. Sklep Biegacza Lublin (ul. Północna 6, 20-064 Lublin),
 9. Sklep Biegacza Poznan Polonez (al. Niepodległości 36, 61-714 Poznań),
 10. Sklep Biegacza Gdańsk (al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk C.H. Manhattan)
 11. Sklep Biegacza Wrocław (ul. Legnicka 55B, 54-203 Wrocław),

4. Uczestnikiem Promocji (dalej: „Uczestnik”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne dokonujące zakupów w celu niezwiązanym bezposrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Promocja obowiazuje wyłącznie w nastepującym okresie (dalej: „Okres Promocji”):

1) w Sklepie Internetowym „Sklep Biegacza” – od godz. 00:00 do godz. 05:00 w dniu 28.10.2019 r.,

2) w Sklepach Stacjonarnych – w nocy z 26.10.2019 r. na 27.10.2019 r. tj. od godz. 22:00 (26.10.2019 r.) do godz. 2:00 (27.10.2019 r.).

6. Przedmiotem Promocji jest mozliwość zakupu wybranych przez Organizatora produktów z rabatem:

1) w wysokości 40% od ceny nominalnej (w Sklepach Stacjonarnych-lokalizacje ww. sklepów stacjonarnych znajdziesz TU ),

2) w wysokości 30% od ceny nominalnej (w Sklepie Internetowym sklepbiegacza.pl).

7. W celu wzięcia udziału w Promocji w Sklepie Internetowym należy: dodac do koszyka wybrane produkty, wpisać w odpowiednie pole kod rabatowy „NOC30”, a następnie aktywować wpisany kod rabatowy za pomoca przeznaczonego do tego celu przycisku.

8. Promocja nie obejmuje sprzętu elektronicznego (w szczególnosci: zegarków, pulsometrów, kamer sportowych, czołówek i latarek). Ponadto Promocja nie obejmuje także innych produktów oznaczonych jako „produkt wyłaczony z rabatu”. Dodatkowa informacje o produktach wyłączonych z rabatowania w Sklepach Stacjonarnych można uzyskać w każdym ze Sklepów (bezpośrednio u sprzedawcy).

9. Promocja nie łączy się i nie sumuje z żadnymi innymi promocjami lub rabatami obowiazującymi u Organizatora w Okresie Promocji. Rabat nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.

10. Rabat naliczany jest od ceny regularnej tj. od ceny pierwotnej, bez jakichkolwiek zniżek.

 

§ 2 Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji

1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w przypadku niezgodności przeprowadzenia Promocji z Regulaminem. Reklamację należy złożyc w Sklepie lub przesłac na pismie na adres Organizatora:

SZOPEX- DUTKIEWICZ sp. z o.o. sp.k.
ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn
z dopiskiem „Reklamacja- Promocja Nocne Łowy ”

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.

3. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w Okresie Promocji oraz w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej zakończenia. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listownie na adres podany przez Uczestnika (chyba, że strony ustalą inną formę odpowiedzi na reklamację).

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rozpatrzenia reklamacji w przypadku niepodania przez Uczestnika danych kontaktowych umożliwiajacych przesłanie odpowiedzi.

6. Administratorem danych osobowych przekazanych w reklamacji jest Organizator.

7. Organizator bedzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją tj. w wykonaniu obowiązku prawnego ciążacego na Organizatorze na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO.

8. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do czasu rozpatrzenia reklamacji, chyba że powszechnie obowiazujące przepisy nakładają na Organizatora obowiązek dłuższego przechowywania danych osobowych.

9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do rozpatrzenia reklamacji.

10. Uczestnik ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma także prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podane dane osobowe będą udostępniane dostawcom rozwiazań technicznych oraz IT (m.in. w zakresie hostingu, komunikacji z klientami, prowadzenia sklepu internetowego).

 

§ 3 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie mozliwość wcześniejszego zakończenia Promocji w przypadku wyczerpania zapasów. Wcześniejsze zakończenie Promocji nie będzie naruszać praw nabytych Uczestników.

2. Materiały reklamowo-promocyjne zwiaąane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny.

3. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, o których mowa w Ustawie z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.)

4. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: [https://sklepbiegacza.pl/content/regulamin-promocji-nocne-owy,1859.html], w Sklepach oraz w siedzibie Organizatora, w Okresie Promocji oraz przez 7 dni od jej zakończenia.

 

Ocena: 4.3