Infolinia 89 506 55 01 Darmowa wysyłka* 2 lata gwarancji* 30 dni na zwrot*

Wszystkie zamówienia o wartości powyżej 200 pln, z dostawą na terytorium Polski, wysyłane są bezpłatnie. Dla zamówień o wartości poniżej 200 pln, koszt dostawy przedstawiony jest w tabeli. Koszt wysyłki towaru poza granice Polski, reguluje cennik dostaw

 

Sklep rozpocznie proces realizacji zamówienia w czasie nieprzekraczającym 24 godzin. Należy przez to rozumieć przyjęcie zamówienia oraz jego kompletowanie – niektóre produkty mogą bowiem znajdować się w różnych magazynach. Dostawa następuje w terminie od 1 do 4 dni roboczych, po złożeniu zamówienia, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, abyś otrzymał przesyłkę w jak najkrótszym terminie. Firmy kurierskie nie dostarczają przesyłek w dni wolne od pracy, w tym soboty i niedziele.

1. Reklamację z tytułu wady zakupionego produktu (jeżeli dokonałeś zakupu produktu od dnia 25.12.2014 r.) lub z tytułu niezgodności towaru z umową (jeżeli dokonałeś zakupu produktu przed dniem 25.12.2014 r.) możesz złożyć:
• bezpośrednio w sklepie stacjonarnym (lista sklepów dostępna tutaj) - w tym celu weź ze sobą reklamowany produkt, dowód zakupu (np. paragon, fakturę VAT) i na miejscu dopełnimy wszelkich formalności. 
• drogą wysyłkową na adres:
SZOPEX- Dutkiewicz sp. z o. o. sp. k.
Dział Reklamacji
ul. Likusy 13, 11-041 Olsztyn 
z dopiskiem "Reklamacja Sklep Biegacza"
- Pamiętaj, że nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
2. W celu zgłoszenia reklamacji drogą wysyłkową możesz skorzystać z przykładowego formularza reklamacyjnego.
3. W każdym wypadku reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia - o rozpatrzeniu poinformujemy zaś w wybrany przez Ciebie sposób.

Masz prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym otrzymałeś rzecz lub w którym otrzymała rzecz osoba trzecia przez Ciebie wskazana (inna niż przewoźnik).

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Nasze dane znajdziesz na dowodzie zakupu lub w regulaminie.

Zachęcamy do skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz do nas informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed jego upływem. 

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy Ci wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Ciebie. 

Zwrotu płatności dokonujemy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od umowy. Możemy się jednak wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposób płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie. Jeżeli w pierwotnej transakcji wybrano sposób płatności "gotówka przy odbiorze", zwrotu płatności dokonamy na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego. W każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. 

Prosimy odesłać nam zwracany produkt wraz z wypełnionym formularzem zwrotu i fakturą na poniższy adres:

 

MAGAZYN ZWROTÓW
SZOPEX-DUTKIEWICZ 
sp. z o.o. sp. k. 
ul. Hozjusza 1z
11-041 Olsztyn

Produkt proszę odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz nam rzecz przed jego upływem.

Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Pamiętaj, że dokonując zwrotu rzeczy odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

informacje

REGULAMIN KONKURSU

„WYTYPUJ WYNIK zwycięzcy Biegu 7 Dolin rozgrywanego podczas Festiwalu Biegowego w Krynicy 2017”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „WYTYPUJ WYNIK zwycięzcy Biegu 7 Dolin rozgrywanego podczas Festiwalu Biegowego w Krynicy 2017”  („Konkurs”), a także prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora Konkursu.

2. Organizatorem Konkursu („Organizator”) jest SZOPEX- DUTKIEWICZ sp. j. z siedzibą w Olsztynie (10- 029) przy ul. Prostej 38 (KRS 0000041060).

II. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 4.09.2017. i trwa do dnia 8.09.2017 r. do godziny 21:00 („Okres Konkursu”).

4. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być osoba fizyczna.

5. Konkurs polega na jak dokładniejszym wytypowaniu  (godziny, minut i sekund w formacie: GG:MM:SS) wyniku netto („Typ”) jaki uzyska zwycięzca Biegu 7 Dolin na dystansie 100 kilometrów podczas Festiwalu Biegowego 2017 w Krynicy. 

• zwycięzcy biegu 

Przykład:

- zwycięzcy biegu 01:07:37

6. Jeżeli żaden z Uczestników nie wytypuje prawidłowo wskazanych powyżej wyników, zwycięzcą Konkursu zostaje osoba, której typ był najbliżej wyniku netto osiągniętego przez zwycięzcę biegu wskazanego w punkcie 5.

Wyniki zawodników:

• zwycięzcy biegu 01:07:37

Typy Jana Kowalskiego:

• zwycięzcy biegu: 01:07:24 (13 sek. różnicy)

Typy Anny Nowak

• zwycięzcy biegu: 01:07:57 (20 sek. różnicy)

W przykładowej rywalizacji wygrywa zatem Jan Kowalski

7. W przypadku gdy dwóch lub więcej Uczestników zgłosi takie same typy o zwycięstwie w Konkursie decyduje wcześniejsze zgłoszenie. 

8. Każdy z Uczestników może podać tylko jeden Typ. Zgłoszenia Typu dokonuje się poprzez formularz konkursowy do 8.09.2017 do godz. 21:00. 

9. Laureatem konkursu zostaje jeden Uczestnik wskazany przez Organizatora Konkursu na podstawie kryteriów opisanych powyżej. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 11.09.2017 r. na profilu na Facebooku SKLEPBIEGOWY.COM. Laureaci zostaną wymienieni z imienia i nazwiska. 

10. Zgłoszenia nadesłane po upływie Okresu Konkursu nie będą brane pod uwagę przy jego rozstrzygnięciu.

11. Nagrodą w konkursie  jest zegarek Suunto Spartan Sport Wrist HR. Nagroda zostanie wysłana do uczestnika na terenie Rzeczpospolitej Polski. 

III. REKLAMACJE

12. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w przypadku niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem. Reklamacje należy przesyłać wyłącznie na piśmie na adres Organizatora: 

SZOPEX- DUTKIEWICZ sp.j.

10-035 Olsztyn, ul. Prosta 38 

z dopiskiem „WYTYPUJ WYNIK"  Bieg 7 Dolin 2017 

13. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.

14. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w okresie trwania Konkursu oraz w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia jego zakończenia. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania. 

15. Odpowiedź na reklamacje zostanie wysłana listownie na adres podany przez Uczestnika.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rozpatrzenia reklamacji w przypadku: złożenia reklamacji po terminie, złożenia reklamacji na niewłaściwy adres oraz w przypadku niepodania przez Uczestnika danych kontaktowych umożliwiających przesłanie odpowiedzi.

IV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

17. Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest SZOPEX- DUTKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, 10-029 Olsztyn, ul. Prosta 38 (KRS 0000041060). Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

18. Dane osobowe uczestników przetwarzane są wyłączenie w celu prowadzenia i realizacji konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie. 

19. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

20. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27, z późniejszymi zmianami).

21. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie SKLEPBIEGOWY.COM w Okresie Konkursu oraz przez 14 dni od dnia jego zakończenia.

22. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

23. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu. Ocena: 0