Infolinia 89 506 55 01 Darmowa wysyłka* 2 lata gwarancji* 30 dni na zwrot*

Wszystkie zamówienia o wartości powyżej 200 pln, z dostawą na terytorium Polski, wysyłane są bezpłatnie. Dla zamówień o wartości poniżej 200 pln, koszt dostawy przedstawiony jest w tabeli. Koszt wysyłki towaru poza granice Polski, reguluje cennik dostaw


Sklep rozpocznie proces realizacji zamówienia w czasie nieprzekraczającym 24 godzin. Należy przez to rozumieć przyjęcie zamówienia oraz jego kompletowanie – niektóre produkty mogą bowiem znajdować się w różnych magazynach. Dostawa następuje w terminie od 1 do 4 dni roboczych, po złożeniu zamówienia, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, abyś otrzymał przesyłkę w jak najkrótszym terminie. Firmy kurierskie nie dostarczają przesyłek w dni wolne od pracy, w tym soboty i niedziele.

1. Reklamację z tytułu wady zakupionego produktu (jeżeli dokonałeś zakupu produktu od dnia 25.12.2014 r.) lub z tytułu niezgodności towaru z umową (jeżeli dokonałeś zakupu produktu przed dniem 25.12.2014 r.) możesz złożyć:
• bezpośrednio w sklepie stacjonarnym (lista sklepów dostępna tutaj) - w tym celu weź ze sobą reklamowany produkt, dowód zakupu (np. paragon, fakturę VAT) i na miejscu dopełnimy wszelkich formalności. 
• drogą wysyłkową na adres:
SZOPEX- Dutkiewicz sp. z o. o. sp. k.
Dział Reklamacji
ul. Likusy 13, 11-041 Olsztyn 
z dopiskiem "Reklamacja Sklep Biegacza"
- Pamiętaj, że nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
2. W celu zgłoszenia reklamacji drogą wysyłkową możesz skorzystać z przykładowego formularza reklamacyjnego.
3. W każdym wypadku reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia - o rozpatrzeniu poinformujemy zaś w wybrany przez Ciebie sposób.

Masz prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym otrzymałeś rzecz lub w którym otrzymała rzecz osoba trzecia przez Ciebie wskazana (inna niż przewoźnik).

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Nasze dane znajdziesz na dowodzie zakupu lub w regulaminie.

Zachęcamy do skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz do nas informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed jego upływem. 

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy Ci wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Ciebie. 

Zwrotu płatności dokonujemy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od umowy. Możemy się jednak wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposób płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie. Jeżeli w pierwotnej transakcji wybrano sposób płatności "gotówka przy odbiorze", zwrotu płatności dokonamy na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego. W każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. 

Prosimy odesłać nam zwracany produkt wraz z wypełnionym formularzem zwrotu i fakturą na poniższy adres:

 

MAGAZYN ZWROTÓW
SZOPEX-DUTKIEWICZ 
sp. z o.o. sp. k. 
ul. Hozjusza 1z
11-041 Olsztyn

Produkt proszę odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz nam rzecz przed jego upływem.

Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Pamiętaj, że dokonując zwrotu rzeczy odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

informacje

KONKURS NAPĘDZANI NATURĄ

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Napędzani naturą” (dalej zwanego „Konkursem”) jest firma Allegro Sp . z .o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. J. Słowackiego 19a ,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000418906), NIP: 113-283-19-51 (dalej zwana „Organizatorem”).

2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem” oraz przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

4. Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, działające za zgodą przedstawiciela ustawowego.

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.

6. Konkurs zaczyna się 05.08.2019 roku w momencie ogłoszenia startu poprzez wpis na profilu Facebook należącym do Sklepu Biegacza dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/sklepbiegacza/ i składa się z dwóch etapów:

I) 05.08.2019 – 18.08.2019 do 23:59 - przyjmowanie zgłoszeń konkursowych

II) 19.08.2019 – 21.08.2019 – wybór najlepszego zgłoszenia przez Komisję

składającą się z trzech osób wybranych przez Organizatora.

7. Konkurs odbywa się na dedykowanej podstronie internetowej dostępnej pod adresem konkurs-terrex.sklepbiegacza.pl

8. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana niniejszym Regulaminem (dalej „Uczestnik”).

9. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). tj. m.in. na potrzeby wyłonienia laureata konkursu oraz zidentyfikowania laureata konkursu, skontaktowania się z laureatem konkursu po rozstrzygnięciu, przesłania laureatowi konkursu nagrody oraz informacji handlowej Organizatora.

10. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

§2 Zasady Konkursu

1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest stworzenie kreatywnego wpisu opisującego, gdzie i jak wykorzystaliby jeden z trzech modeli butów wskazanych przez Organizatora na dedykowanej podstronie konkursu dostępnej pod adresem konkurs-terrex.sklepbiegacza.pl.

2. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić 1 (słownie: jedno) zgłoszenie konkursowe.

3. Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest umieszczenie zgłoszenia stanowiącego odpowiedź na zadanie konkursowe w wyznaczonym na to miejscu dostępnym na dedykowanej podstronie konkursu dostępnej pod adresem konkurs-terrex.sklepbiegacza.pl.

4. Odpowiedzi będą moderowane. Odpowiedzi zawierające treści sprzeczne z prawem, łamiące normy społeczne i obyczajowe lub będące niezgodne z założeniami Konkursu i zadań nie będą brane pod uwagę, tj. będą usuwane z bazy danych i nie będą przedmiotem oceny Komisji.

5. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi licencji do korzystania z odpowiedzi zgłoszonej do

Konkursu, w zamian za udział w Konkursie: bez ograniczeń co do miejsca oraz czasu:

a. z chwilą zamieszczenia danej odpowiedzi;

b. bezwarunkowo;

c. z prawem do udzielenia dalszej licencji,;

d. na następujących polach eksploatacji:

 • utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), sporządzania nośnika audiowizualnego, w szczególności zapisu na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
 • zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku),
 • wprowadzania do obrotu,
 • wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, wprowadzania do własnych baz danych i przechowywania w archiwach i pamięci komputerowej,
 • publicznego udostępniania Projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych),
 • publicznego odtwarzania, wystawiania i wyświetlania,
 • wielokrotnych przekazów on line w sieci internetowej, zarówno symultanicznie jak i niesymultanicznie w ramach programów telewizyjnych, jak i poza programami, video on demand, pay-per-view, na indywidualne życzenie użytkownika sieci w miejscu i czasie przez niego wybranym, zarówno w technice downloading jak i streaming, z zastosowaniem odbiorników różnego typu,
 • wielokrotnego odtwarzania za pomocą dowolnych odtwarzaczy posiadających funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i video w technologii cyfrowej, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone i innych, z zastosowaniem aplikacji programu iTunes lub innych o podobnym charakterze i funkcji.
 • wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności na potrzeby promocji
 • wyraża zgodę na wzięcie aktywnego udziału w wydarzeniach związanych z organizacją Konkursu, w tym w szczególności z podpisaniem umowy, oraz na złożenie oświadczeń i udzielenie zgód niezbędnych do zgodnego z prawem wydania tej nagrody, na rzecz Organizatora.

§3 Nagrody

1. W konkursie “Napędzani naturą” wygrywa 1 osoba, której zgłoszenie zostanie uznane za najciekawsze przez Komisję składającą się z trzech osób wskazanych przez Organizatora. W skład komisji wejdą:

 • 1 osoba reprezentująca Organizatora
 • 1 osoba reprezentująca firmę adidas Sp. z o.o.
 • 1 osoba reprezentująca Sklep Biegacza

2. Zwycięzca otrzymuje trzy nagrody obejmujące:

a) Buty z serii Terrex o wartości maksymalnej 649 złotych brutto dla siebie oraz dwóch lub trzech wskazanych przez Zwycięzcę osób biorących udział w wyjeździe opisanym w §3 pkt. 2b

b) Wynajem samochodu Volkswagen California Ocean o wartości 6000 złotych brutto zgodny z poniższymi zasadami:

    I. Na 5 dni w jednym z dwóch terminów: 18-22.09.2019 lub 25- 29.09.2019. Wybór terminu jest po stronie Zwycięzcy.

    II. Zwycięzca ma obowiązek dokonać wyboru terminu wynajmu do 26.08.2019 roku

    III. Wynajem obejmuje ubezpieczony samochód z dziennym limitem przejazdu 400 (słownie: czterysta) kilometrów. Po jego przekroczeniu     Zwycięzcę obowiązuje opłata w wysokości 0,75 (słownie: zero złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) PLN/km.

    IV. Zwycięzca ma obowiązek wskazać 2 (słownie: dwie) osoby, które wraz z nim będą podróżować samochodem.

    V. Zwycięzcę obowiązują zasady użytkowania pojazdu sprecyzowane w Ogólnych warunkach najmu sprecyzowanych

    w Załączniku nr. 1.

    VI. Zwycięzca w ramach Wynajmu ma prawo poruszać się po terytorium Polski. Opuszczenie granic zobowiązuje Zwycięzcę

    do dodatkowej opłaty w wysokości 163 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt trzy złote i zero groszy)

c) Trening z biegania trailowego przeprowadzony przez trenera adidas zorganizowany na terenie Polski w miejscu wskazanym przez Organizatora

3. Do nagrody Organizator przewiduje kwotę pieniężną w wysokości 11,11% łącznej wartości produktów. Kwota pieniężna nie zostanie wypłacona Uczestnikowi, lecz ulegnie potrąceniu przez Organizatora na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranych w konkursach, na co Uczestnik biorący udział w Konkursie akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę.

4. Zwycięzcy przysługuje prawo do odmowy przyjęcia nagrody. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzca nie jest uprawniony do przeniesienia roszczeń o prawo do nagrody na osoby trzecie.

6. Nieprzyjęta nagroda może zostać przekazana innemu uczestnikowi Konkursu “ Napędzani naturą”.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych osobowych i/lub kontaktowych.

8. Wydanie nagród następuje na podstawie podpisania protokołu zdawczoodbiorczego o treści wskazanej przez Organizatora.

9. Wydanie i sposób wydania Nagród nastąpi w sposób wybrany i wskazany przez Organizatora Konkursu. O sposobie wydania nagrody Organizator poinformuje Zwycięzcę Konkursu.

10. Zwycięzca wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w zakresie związanym z Ogłoszeniem Zwycięzców oraz przekazaniem i korzystaniem z nagród, w szczególności w formie publikacji foto-wideo na kanałach online Sklepu Biegacza i profilu instagram trenera adidas.

§4 Ogłoszenie Zwycięzców oraz wydawanie nagród

1. Organizator ogłosi wyniki na profilu facebook Sklepu Biegacza dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/sklepbiegacza/ oraz poinformuje Zwycięzcę drogą mailową do dnia 21.08.2019 roku.

2. Zwycięzca powinien skontaktować się z drogą mailową z Organizatorem w ciągu 2 dni od ogłoszenia wyników.

3. Jeśli Zwycięzca nie skontaktuje się drogą mailową z przedstawicielem Organizatora ww. terminie, nagroda może zostać przekazana innemu uczestnikowi konkursu.

§5 Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wyboru Zwycięzcy, rozdysponowania nagród oraz publikacji wyników.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, w tym żądania do ich poprawienia bądź aktualizacji. Korespondencja dotycząca danych osobowych powinna być kierowana na adres: napedzaninatura@allegro.com.pl.

§6 Prawa autorskie

1. Zwycięzca oświadcza, iż jest autorem zgłoszenia i nie są mu znane jakiekolwiek prawa osób trzecich, które mogłyby zostać naruszone poprzez udział w Konkursie.

§7 Reklamacje

1. Każdy Uczestnik może składać Organizatorowi reklamacje w przedmiocie przeprowadzania Konkursu.

2. Reklamację należy zgłosić Organizatorowi na adres mailowy napedzaninatura@allegro.com.pl.

3. Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres 5 dni po ogłoszeniu wyników.

4. Organizator rozpatruje reklamacje w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania.

5. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika, który złożył reklamację mailem wysłanym na adres zwrotny Uczestnika niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

6. Reklamacje przesłane na inny adres niż określony w pkt. 2 nie będą podlegały rozpatrzeniu.


Załącznik 1.

Ogólne warunki najmu

Oświadczenia

1. Wynajmującym oraz właścicielem marki „Bulli” jest firma Grupa Piekarnicza sp. z o.o. z siedzibą 31-108 Kraków, ul. Smoleńsk 25A lok.3, NIP: 6762427674, KRS: 0000363141, email: biuro@wwwwynajem.pl, tel. +48 881 306 306.

2. Zwycięzca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy oraz potwierdza fakt zapoznania się z informacją RODO.

3. Organizator przekazuje Zwycięzcy w użytkowanie pojazd opisany w Regulaminie oraz protokole zdawczo-odbiorczym na czas oznaczony, na warunkach określonych w Regulaminie.

4. Wynajmujący oświadcza, że przedmiot najmu jest ubezpieczony w pełnym zakresie „OC”, „AC” i „NW”, jest sprawny i posiada ważne badania techniczne a jego stan, wyposażenie określa protokół zdawczo-odbiorczy.

5. Zwycięzca oświadcza, że zapoznał się z zaleceniami eksploatacyjnymi pojazdu, warunkami ubezpieczenia „OC”, „AC” i „NW”, w szczególności z obowiązkami, jakie Ubezpieczyciel nałożył na Ubezpieczonego w przypadku zaistnienia szkody i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

6. Organizator informuje Zwycięzcę o „franczyzie integralnej” w umowie AC ubezpieczenia przedmiotu najmu, która oznacza wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody o wartości do 300 PLN (trzysta złotych)

7. Zwycięzca oświadcza ze pojazd będzie kierowany przez osobę, która ma ukończony 25 rok życia i posiada aktywne uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi od co najmniej 3 lat.

Użytkowanie pojazdu

1. Zwycięzca zobowiązany jest korzystać z przedmiotu najmu zgodnie z przeznaczeniem, zachowując należytą staranność i stosując się do

przepisów, jakie panują na terenie kraju, po jakim się porusza, w szczególności zobowiązany jest do:

a) Właściwego zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą przez każdorazowe uruchomienie wszelkich zabezpieczeń pojazdu (zamek,

alarm, blokady)

b) Kontrolowania sprawności oświetlenia pojazdu i ilości płynów eksploatacyjnych oraz uzupełniania braków we własnym zakresie) Natychmiastowego poinformowania właściwej miejscowo jednostki Policji o stwierdzonej kradzieży pojazdu, wypadku i kolizji drogowej oraz do powiadomienia w możliwie jak najkrótszym czasie o wymienionych zdarzeniach Ubezpieczyciela oraz Wynajmującego

2. Przedmiot najmu nie może być podnajmowany ani użyczany osobom trzecim

3. Bez zgody Organizatora wyrażonej na piśmie przedmiot najmu nie może opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wyjazdów poza granice RP należy wskazać kraj docelowy podróży. Zabroniony jest wjazd na terytorium Rosji, Ukrainy, Mołdawii i Białorusi.

4. W razie awarii pojazdu Najemca zobowiązany jest powstrzymać się od dalszej jazdy, powiadomić o tym Organizatora i postępować zgodnie z jego wskazówkami. Jakakolwiek naprawa lub przeróbka przedmiotu najmu jest zabroniona.

5. W pojeździe zabrania się palenia tytoniu.

6. Zwrot pojazdu powinien nastąpić w terminie przewidzianym w Regulaminie, do miejsca, gdzie został odebrany, w stanie technicznym i estetycznym nie pogorszonym, jak w chwili odbioru, tj z pełnym bakiem, czysty, umyty, chyba że na drodze pisemnego porozumienia z Organizatorem strony postanowią inaczej.

Opłaty

Zwycięzca może być obciążony dodatkowymi opłatami/kosztami lub karami umownymi:

a) Korzystanie z pojazdu po terminie określonym w Regulaminie (bezumowne korzystanie) – 500 PLN/dobę

b) Wszczęcie procedury poszukiwania/odzyskiwania nie zwróconego pojazdu – 2000 PLN

c) Zwrot pojazdu nie umytego z zewnątrz – 100 PLN

d) Zwrot pojazdu nie wysprzątanego we wnętrzu – 100 PLN, jeżeli zachodzi konieczność prania tapicerki – dodatkowo – 250 PLN

e) Zwrot pojazdu z niepełnym zbiornikiem paliwa – koszt dopełnienia

f) Zgubienie kluczyka, karty pojazdu (o ile była wydana), dowodu rejestracyjnego lub potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia – 1000 PLN za każdą rzecz

g) Jakiekolwiek celowe lub wynikające z niedbalstwa uszkodzenie pojazdu, zamiana części wyposażenia – pokrycie kosztów wg cennika autoryzowanego serwisu

h) Dojazd z zapasowym kluczykiem – 1000 PLN na terytorium RP, 2000 PLN na terenie UE

i) Udział własny w szkodzie – 2000 PLN

j) Opłata za każdorazowe udostępnienie danych dot. umowy upoważnionym organom (policja, prokuratura itp.) – 150 PLN) Dodatkowo w wymienionych wyżej przypadkach, wymagających postoju pojazdu w autoryzowanym serwisie podczas naprawy – koszt wynajmu za każdą dobę.

Inne

1. W sprawach nie unormowanych treścią niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

2. W przypadku braku zwrotu pojazdu po terminie wskazanym w Regulaminie, Zwycięzca wyraża zgodę na przejęcie przedmiotu najmu na jego koszt przez wyspecjalizowane firmy, także na terenie posesji, której jest właścicielem.

3. Sądem właściwym do rozstrzygania jakiegokolwiek sporu, wynikającego z niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

4. Zwycięzca otrzyma Ogólne Warunki Ubezpieczenia „AC” i „NNW” firmy, w której jest ubezpieczony przedmiot najmu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5. Zwycięzca otrzyma protokół zdawczo-odbiorczy i zapozna się ze stanem technicznym oraz wyposażeniem pojazdu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w każdej chwili, jeżeli zarezerwowany pojazd ulegnie wcześniejszemu wypadkowi lub innemu uszkodzeniu lub istnieją inne ważne okoliczności i nie ma możliwości na bezpieczne użytkowanie pojazdu przez Zwycięzcę. W takim wypadku dalsze postępowanie zostanie określone przez Organizatora w porozumieniu ze Zwycięzcą, jednak z tego tytułu nie należy się Zwycięzcy żadne dodatkowe odszkodowanie.

Ocena: 0